Privacy- en cookieverklaring Freedom Auto Aanpassingen

Datum: 19 oktober 2018

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website www.freedomautoaanpassingen.eu, www.freedomautoaanpassingen.nl, www.freedomautoaanpassingen.be en alle overige websites van Innomac B.V. en haar zusterondernemingen (hierna aangeduid als “Freedom Auto Aanpassingen”, “wij”, of “ons”). Freedom Auto Aanpassingen is gevestigd aan de Akkervoortweg 27 in Vortum-Mullem (NL). Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vindt u meer uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Freedom Auto Aanpassingen hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldig en veilige manier te verwerken. In deze privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Freedom Auto Aanpassingen raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoerd.

Algemene uitgangspunten
Freedom Auto Aanpassingen acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert Freedom Auto Aanpassingen verschillende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken. Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze website en de producten en diensten die u van ons afneemt.
 • Beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe Freedom Auto Aanpassingen deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens zoals onderaan de
verklaring vermeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze website of onze diensten, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Ook in het kader van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens moeten verwerken. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Offerte aanvragen
U kunt bij ons direct een offerte aanvragen van onze producten of diensten. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij om een mogelijk toekomstige overeenkomst met u te sluiten. Freedom Auto Aanpassingen neemt vervolgens contact met u op om een datum, tijdstip en locatie met u af te stemmen. Om contact met u op te kunnen nemen en een passend voorstel voor een offerte te kunnen doen, heeft Freedom Auto Aanpassingen een aantal gegevens van u nodig. U wordt daarom gevraagd om de volgende gegevens op te geven:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De inhoud van uw offerteverzoek

De (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt via de offerte worden door ons bewaard zolang het nodig is om uw aanvraag op een passende manier af te handelen. Mochten wij er niet in slagen om met u in contact te komen, of indien u besluit om van de aanvraag af te zien, dan worden uw gegevens na deze periode verwijderd. Soms is het nodig om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden over het verzorgen van de aankoop en een eventueel vervolg. In dat geval worden uw gegevens door ons bewaard zolang redelijkerwijs nodig is.

Contact via de website
Indien u gebruik maakt van het contactformulier, hebben wij een aantal gegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Deze  gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft uw contactverzoek in behandeling te nemen (overeenkomst).Daarom wordt verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De inhoud van uw contactverzoek

De gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij zullen uw gegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Nieuwsbrief
Wanneer u zichzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief maximaal 1 keer per kwartaal kunnen toesturen. Ook registreren wij het moment dat u zichzelf op de nieuwsbrief abonneert, dit doen wij zodat wij uit kunnen leggen dat u zich vrijwillig hebt aangemeld en dat wij uw gegevens dus niet op een onrechtmatige manier hebben verkregen. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Totdat u zichzelf afmeldt voor de nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren.

Referenties
Freedom Auto Aanpassingen maakt gebruik van referenties op de website. Hierin vertellen klanten wat zij van de producten en/of diensten van Freedom Auto Aanpassingen vinden. Hierbij verwerken wij verschillende persoonsgegevens, waaronder uw NAW-gegevens en andere door u toegezonden persoonsgegevens. Dit doen wij om de betrouwbaarheid van de referentie aan te geven en duidelijk te maken voor ons en andere mogelijke klanten door wie de referentie is geschreven. Wij mogen die gegevens verwerken omdat wij daarvoor toestemming hebben verkregen. Indien geen toestemming is gegeven worden er geen foto’s of referenties geplaatst. Wij bewaren deze gegevens tot 10 jaar na schrijven, tenzij u verzoekt om de gegevens van de website te verwijderen. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen.

Gratis acties
Voor het aanvragen van een gratis ‘3 meter afstand houden sticker’ worden de volgende gegevens verzameld:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij verzamelen deze gegevens om de sticker naar u te kunnen versturen. Daarna zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen indien u ons geen toestemming heeft gegeven om deze langer te bewaren.

Aanvraagformulier Taxatie / Inkoop
Freedom Auto Aanpassingen geeft de mogelijkheid een aanvraagformulier in te vullen voor taxatie of inkoop. Dit doen wij om een goed beeld te kunnen schetsen van het product en moet daardoor gezien worden als een voorbereiding op het sluiten van een overeenkomst. Daarvoor vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Informatie over uw voertuig, inclusief eventueel beeldmateriaal

Deze gegevens bewaren wij tot wij een beslissing hebben genomen over de eventuele inkoop van het product maar in ieder geval binnen 6 maanden na ontvangst van het aanvraagformulier. Indien u afziet van ons aanbod, verwijderen wij direct uw aanvraag. Afzien van het aanbod kan door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.

Terugbelverzoek
Om u via de telefoon zo goed mogelijk te woord te staan en u een passend aanbod te doen, zijn er op de website verschillende formulieren voor terugbelverzoeken geplaatst. Indien u daar uw telefoonnummer en uw naam invult, neemt Freedom Auto Aanpassingen contact met u op over het desbetreffende onderwerp. Wij verwijderen uw naam en telefoonnummer indien wij uw vraag naar tevredenheid hebben beantwoord, tenzij wij naar aanleiding van het telefoongesprek acties voor u gaan nemen of wij u beloven om u later terug te bellen.

Solliciteren
Wij bieden de mogelijkheid om via de website contact met ons op te nemen aangaande uitstaande vacatures of om te solliciteren. Om contact met u op te nemen aangaande deze vacatures heeft Freedom Auto Aanpassingen een aantal gegevens van u nodig. U wordt daarom gevraagd om de volgende gegevens of een deel van deze gegevens op te geven:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Motivatiebrief
 • Referenties
 • Beschikbaarheid
 • Eventuele andere door u aan ons verstrekte gegevens.

Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u voor ons gaat werken, verwerken wij uw gegevens voor zo lang u voor ons werkt en wij verwijderen deze gegevens maximaal twee jaar na uitdiensttreding.

De door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons bewaard tot 6 weken na de sollicitatieperiode. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in de functie waarop u gesolliciteerd hebt of indien u niet wordt aangenomen, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen zodra u dit bij ons kenbaar hebt gemaakt. Wanneer wij op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens tot één jaar lang bewaren, de zes weken van de sollicitatieperiode hierbij inbegrepen. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Cookies
Freedom Auto Aanpassingen maakt gebruik van cookies. Ook door derden die door Freedom Auto Aanpassingen zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies
Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien u bijvoorbeeld een bepaalde taal op onze website selecteert, wordt deze voorkeur door Freedom Auto Aanpassingen opgeslagen in een cookie zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde voorkeur hoeft door te geven. Wij gebruiken de volgende functionele cookies:
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Freedom Auto Aanpassingen bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Freedom Auto Aanpassingen vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken. Op onze website maken wij slechts gebruik van Google Analytiscs, waaronder hieronder meer.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google mag de informatie gekregen van Google Analytics niet gebruiken voor andere Google diensten en het IPadres wordt geanonimiseerd. Google heeft wel de mogelijkheid om de verkregen informatie naar derden te versturen wanneer zij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of als deze derden de informatie verwerken namens Google. Wij van Freedom Auto Aanpassingen hebben daar verder geen invloed op. Via de afgenomen diensten van Google wordt mogelijk informatie gestuurd naar servers die zich bevinden in de Verenigde Staten, hiervoor heeft Google passende waarborgen genomen. Meer informatie? Zie daarvoor de privacyverklaring van Google.

Social media buttons
Op de website van Freedom Auto Aanpassingen maken wij gebruik van social media buttons. Door te klikken op deze buttons wordt de bezoeker doorgeleid naar de betreffende Freedom Auto Aanpassingen pagina op deze verschillende platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier heeft Freedom Auto Aanpassingen geen invloed op. Voor meer informatie over deze social media buttons verwijzen wij u dan ook graag door naar de privacyverklaring van deze social medianetwerken.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies.

Verstrekking aan derden
Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens. Dit zijn:

 • Onze ICT-dienstverleners;
 • Door ons ingeschakelde marketingpartijen die nieuwsbrieven voor ons versturen;
 • Door ons ingeschakelde hostingpartijen die onze servers voor ons hosten;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met uitzondering van de in deze verklaring genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, of aan de Belastingdienst vanwege onze aangifteplicht).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Freedom Auto Aanpassingen vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Ook bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen.

Uw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om inzage vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens bij ons te beperken.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.
 • U kunt vragen of u de gegevens in digitaal formaat kunt verkrijgen.

U kunt zich rechtstreeks tot Freedom Auto Aanpassingen wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Freedom Auto Aanpassingen met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Freedom Auto Aanpassingen u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Freedom Auto Aanpassingen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres:Innomac B.V. – Freedom Auto Aanpassingen
Akkervoortweg 27
5827 AP Vortum- Mullem (NL)
Email:mail@FreedomAutoAanpassingen.nl
Telefoonnummer:+31 (0)485-561120
KvK-nummer:16036520