Grijs kenteken

Informatie en wetgeving rijden op Grijs Kenteken – Gehandicaptenregeling

Gehandicaptenregeling

Is uw bestelauto vanaf 1 juli 2005 in gebruik genomen, en gebruikt u deze voor het vervoer van een gehandicapte en zijn of haar hulpmiddel? Of bent u zelf gehandicapt en gebruikt u de bestelauto voor uzelf en uw hulpmiddel? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de gehandicaptenregeling.

Voorwaarden

U kunt gebruikmaken van de gehandicaptenregeling als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • De bestelauto voldoet aan de eisen. Voorbeeld bestelauto dubbel cabine:
  Laadbak of laadruimte: ten minste 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte.
  De oorspronkelijke laadruimte begint bij een fictief schot, dat is geplaatst op een afstand van 115 cm achter het achterste punt van het stuur
  Voorbeeld van een geschikte rolstoelbus, klik hier.
 • De gehandicapte zit tijdens het vervoer in de bestuurderscabine (dus niet in de laadruimte).
 • Tegelijkertijd met de gehandicapte vervoert u een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel in de laadruimte of het bestuurdersgedeelte van de bestelauto.
 • Het hulpmiddel is noodzakelijk voor de handicap van de gehandicapte.
 • Het hulpmiddel is te groot of te zwaar om in een personenauto te vervoeren.
 • Zijruiten: 1 zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan.

Lager bestelautotarief voor gehandicapten

U betaalt minder motorrijtuigenbelasting als u uw bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en de bestelauto voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • De bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte.
 • De gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer van zichzelf in de cabine.
 • Gelijktijdig met de gehandicapte vervoert de bestelauto een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel van de gehandicapte. Met een ander hulpmiddel wordt bedoeld: een hulpmiddel dat door de handicap noodzakelijk is. Dat hulpmiddel moet zo groot en zwaar zijn, dat de gehandicapte voor zijn vervoer is aangewezen op het gebruik van een bestelauto. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn handicap.
 • De bestelauto voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s.
 • Voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis dat ze standaard zijn voorzien van een tussenschot. Is de vaste wand aangepast of verwijderd om een rolstoelgebonden persoon in staat te stellen via de laadruimte in de cabine plaats te nemen? Dan kunnen wij voor deze aanpassing een uitzondering maken. U moet dan bij het verzoek een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota meesturen. Of, als het kenteken voor 1 juli 2005 op naam is gesteld, een ontheffing voor de plaatsing van een tussenschot. U kunt deze ontheffing aanvragen bij een bpm-aangiftepunt.

De bestelauto wordt alleen:

 • gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte
 • gebruikt door de gehandicapte en zijn inwonende gezinsleden voor persoonlijk gebruik
 • Als het kenteken van de bestelauto op naam van iemand anders staat dan de gehandicapte, dan mogen die ander en zijn inwonende gezinsleden de bestelauto ook gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 • Het verzoek voor het lagere bestelautotarief moet voor het begin van de periode waarover u belasting betaalt bij de Belastingdienst binnen zijn. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzoek motorrijtuigenbelasting bestelautotarief voor gehandicapten‘.
 • Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte staat, dan moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk verzoek doen voor het toepassen van het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting.
 • Het lagere tarief voor de motorrijtuigenbelasting geldt voor 1 bestelauto per gehandicapte.

Ontheffing tussenschot

 • Voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis dat ze standaard zijn voorzien van een tussenschot. Is de vaste wand aangepast of verwijderd om een rolstoelgebonden persoon in staat te stellen via de laadruimte in de cabine plaats te nemen? Dan kunnen wij voor deze aanpassing een uitzondering maken. U moet dan bij het verzoek een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota meesturen. Of, als het kenteken voor 1 juli 2005 op naam is gesteld, een ontheffing voor de plaatsing van een tussenschot. U kunt deze ontheffing aanvragen bij een bpm-aangiftepunt.

Bron: Belastingdienst.nl